Kollektivavtal

Vad är fördelarna med kollektivavtal för mig som är anställd?

För dig som är anställd finns det stora fördelar med ett kollektivavtal. När din arbetsgivare har skrivit på ett kollektivavtal är hon eller han enligt lag skyldig att följa dessa avtal som bland annat innefattar vilken lön som du har rätt till och vilka arbetsvillkor som du har rätt till. Dessa avtal gör till exempel att du inte behöver konkurrera med dina kollegor om vem som kan gå med på lägst lön för att få behålla sitt jobb. Kollektivavtalen tar även upp förmåner som att ha längre semester än vad lagen säger att man minst måste ha vilket är en klar fördel för dig som är anställd.

Vilket fackförbund passar det dig att byta till?