Hur byter man fackförbund

Kan jag vara med i andra fackförbund?

Om man inte är nöjd med det fackförbund som man blivit medlem i kan man nästan alltid byta till något annat fackförbund. Du som är med i en fackförening som är specialiserad på just ditt yrke kan gå med i ett fackförbund som representerar en hel bransch. Du som till exempel gått med i Sveriges Universitetslärarförbund kan kanske gå med i Statstjänstemanna och du som arbetar med media och är med i Teaterförbundet kan gå med i DIK-förbundet. Självklart kan du även gå från ett fackförbund som representerar en hel bransch till ett smalare förbund som inriktar sig enbart på ditt yrke och som därför kan vara mer personlig.

Vilket fackförbund passar det dig att byta till?